Genetisk rekonstruksjon

Om den sannsynlige far ikke er tilgjengelig for å ta testen, tilbyr vi testen "Genetisk rekonstruksjon". Istedenfor å teste far, kan vi teste nære slektninger av far. Før en Genetisk rekonstruksjon må vi ha DNA prøver av barnet og minst to nære slektninger til sannsynlig far. Som nære slektninger regnes helsøsken (fars bror), eller en biologisk forelder (farmor eller farfar til barnet).

En genetisk rekonstruksjon fordrer avanserte analysemetoder. Om bare to nære slektninger til far deltar i testen, må vi ha barnets biologiske mor med i testen. Om mor ikke kan testes, må vi ha prøver fra minst tre nære slektninger til den sannsynlige far.

Kontakt oss for fri konsultasjon.

info@pappatest.no

Test av 1 barn og tre nære slektninger til sannsynlig far. Bare kr. 3.798,-.

Tillegg:

  • Alternativ DNA-prøve, for eksempel tannbørste, tanntråd eller lommetørkle: kr. 798,- per prøve.
  • Ytterligere testpakke. Om du vil ha testpakken sendt til ulike adresser, også utenlands: kr. 98,- per ekstra pakke eller adresse. En testpakke til en adresse inngår naturligvis i grunnpriset.
  • Ekspress levering til laboratoriet: kr. 220,- i tilleggsavgift.

Vårt laboratorium, DDC, er USAs mest betrodde laboratorium, som utfører mer enn 75 % av alle private farskapstester i USA. Våre DNA-tester er utførte med med DDC´s Dual Process™. Alle tester kjøres dobbelt. DDC er naturligvis AABB- og ISO 17025-sertifisert for høy sannsynlighet og sikkerhet. Her kan du se en liste på alle sertifiseringene.

Bestill nå for bare kr. 3.798.- !