Instruksjoner for prøvetaking med testpinner *

* Veiledningen nedenfor gjelder ikke for blodprøver for «Farskapstest under graviditeten». Se instruksjoner i vedlagte testsett.

For best resultat: ikke drikk kaffe, te, spis mat eller bruk tobakksprodukter innen én time før prøvetaking.

Instruksjoner for utføring av PappaTest®

Testsettet ditt inneholder:

  •  1 prøveskjema
  •  1 testkonvolutt med 4 testpinner per person (2 pakker med 2 testpinner / pakke)
  •  1 svarkonvolutt

Renslighet og nøyaktighet er helt nødvendig. Det er også viktig at du leser – og forstår – alle instruksjonene innen du følger dem trinn for trinn for hver person som testes.
Vask hendene grundig før prøvetaking og velg en beskyttet og tørr arbeidsflate. Undgå berøring på toppen av testpinnen. Planlegg slik at du helst kan ta alle tester samtidig.
Prøver med DNA-materiale skal sendes tilbake til oss så snart som mulig. Hvis testene tas til forskjellige tider er det viktig at testpinnene som er brukt oppbevares tørt, kjølig og beskyttet i våre DNA-testkonvolutter eller i en ren papirkonvolutt – aldri i plast.

Husk at alt DNA-materiale blir ødelagt over tid. DNAs verste fiender er fuktighet, mugg, sollys og varme. Oppbevar derfor aldri prøvene i plast.

Instruksjoner trinn for trinn

MERK: For best resultat, ikke drikk kaffe, te, spis mat eller bruk tobakksprodukter innen én (1) time før prøvetaking.

1.   Ta en prøvekonvolutt til person 1 og fyll ut informasjon på konvolutten. Skriv tydelig.

2.   Åpne en pakke med testpinner og gni toppen av pinnen på innsiden av kinnet i 30 sekunder / 10 ganger opp og ned for å samle kinnceller.   Det er løse hudceller som skal samles, ikke spytt.

3.   Fjern testpinnen fra munnen og lufttørk i ca. 30 minutter før du legger den i DNA-testkonvolutten. Testpinnen kan stå med skumdelen opp i et glass eller hvile over en blyant mens den tørker. OBS! Berør aldri skumdelen av testpinnen.

4.   Gjenta prøvetakingen med alle 4 testpinner for hver testperson og legg alle testpinnene for samme person i DNA-testkonvolutten.

5.   Fyll ut prøvetakingsskjemaet for alle de testede personer. Informasjonen på DNA-testkonvolutten og prøvetakingsskjemaet må samsvare.

6.   Forsegle alle DNA-testkonvolutter og legg i svarkonvolutten og send til oss så snart som mulig.

NESTE STEG:
Du vil motta resultatet ditt som en PDF-fil sendt til e-postadressen som du spesifiserte ved bestilling. Analysetiden for de ulike DNA-testene finner du på våre nettsider under hver DNA-test.