Spørsmål & Svar

Her har vi samlet svar på de vanligste stilte spørsmålene.

Vi har eksistert i Norge siden 2005 og satser på effektiv organisasjon og lave priser. Da Pappatest.no startet i Norge halverte vi prisene på DNA-tester. Til tross for at vi fremdeles er billigst tilbyr vi takket være våre dobbeltester markedets sikreste DNA-analyser. Dette er grunnen til at vi har blitt den største internettleverandtøren av DNA-tester i Skandinavia.

Nei, men oppbevar prøvene som er tatt på et tørt sted. Prøver som er tatt bør sendes inn till oss så snart som mulig. Oppbevar aldri DNA-prøver i plast, ettersom de da kan angripes av mugg å bli ødelagt.

Ett barn får alle sine gener fra foreldrene. Derfor vet man at et barns DNA-profil må finnes hos foreldrene – halvparten fra far og halvparten fra mor. Med en søskentest uten foreldrenes medvirkning har man ikke denne kunnskapen. To biologiske søsken kan i teorien ha helt ulike DNA-profiler og likevel være i slekt.  Denne risken er så liten at det antagelig aldri har skjedd i menneskehetens historie. Det er derfor utenkelig.

Eksemplet viser dilemmaet med søskentester. Vi anbefaler derfor å inkludere én eller flere kjente foreldre i en søskentest, spesielt når det er halvsøsken som skal bekreftes. Når man ikke kan teste foreldrene anbefaler vi å ta med så mange søsken som mulig. Det kan være søsken nr3 eller nr4 som har den samme uvanlige DNA-profilen som det søsken som ska testes og kan dermed gi et sikrere svar om slektskapet. Hvis det er to brødre som skal testes anbefaler vi en Y-STR DNA-test fremfor søskentest.

Nei, vi trenger ikke begge foreldrenes DNA-prøver. Det holder at far testes sammen med barnet.

Ja. prøven er helt smertefri. Du skraper innsiden av begge kinn i cirka et halvt minutt per prøvepinne. Det er 4 prøvepinner per person.

Nei. Testen er helt smertefri, og etterlater ingen skader. Du trenger derfor ikke å informere noen om at du utfører testen. Vi vil allikevel anbefale at begge foreldre testes ettersom det gir et sikrere resultat.

Jo, det går bra, men vi anbefaler deg å bruke våre testpinner laget av syntetiskt materiale som er DNA-fritt. Hvis du på grunn av tidsnød ikke kan vente på testpakken kan du bruke Q-tips, 6 stk per person. Skrap på innsiden av kinnet i et halvt minutt og la Q-tipspinnene tørke i minst 30 minutter. Legg dem deretter i en papirkonvolutt. Dette koster ikke noe ekstra.

Absolutt, vi analyserer en mengde ulike prøvemateriale. Noen er bedre enn andre. Les om hvilke prøvematerialer som er best på siden vår om Alternativ Prøve. Tenk på at en alternativ DNA-prøve, som for eksempel en tannbørste. tannpirker, lommetørkle og plaster, ikke alltid gir analyserbart DNA. Dette kan være fordi det rett og slett ikke finnes noe DNA, eller at det har blitt ødelagt på grunn av feilaktig oppbevaring. Les også neste spørsmål om oppbevaring.

Først og fremst skal en alternativ DNA-prøve håndteres med forsiktighet. Ikke berør området som inneholder DNA. Bruk rene plasthansker eller tre rene plastposer over hendene når du håndterer prøvene. Hvis en prøve er fuktig, for eksempel lommetørkle, må dette lufttørkes i minst en time eller til det er tørt. Legg det deretter i den testkonvolutten som medfølger vår testpakke eller i en ren papirkonvolutt eller papirpose. Prøven skal oppbevares tørt og kjølig. En DNA-test må aldri utsettes for varme, sollys eller fukt. Oppbevar aldri DNA-prøver i plast.

Svar på farskap-/morskap- og søskentester kommer normalt innen 6-9 hverdager. Tester med alternative DNA-prøver tar litt lengre tid. Det samme gjelder øvrige tester.

Resultatet sendes ut via e-post til e-postadressen du har oppgit ved bestillingstillfellet.

Analyserapporten er på engelsk, men du får utførlig og lett forståelig informasjon på norsk. Du får også prosentsatsen på den statistiske sannsynligheten for den forespurte relasjon – for eksempel sannsynligheten for at farskap er 99,99997 %, eller at sannsynligheten for søskenskap er 96,95 %. Du får også alle verdier på de analyserte markørene som kan være bra å ha i fremtiden.

Ja, det kan du. Når det gjelder far- og morskapstester garanterer vi et resultat på minst 99,99999 % dersom begge foreldrene deltar. Om én av foreldrene testes sammen med barnet, garanterer vi et resultat på minst 99,999 %, Domstolene anser 99,9 % for å være tilstrekkelig bevis i far- og morskapsspørsmål.
Det eneste unntaket fra garantien er i de tilfeller der biologisk far er en nær slektning til den testede mannen. Det kan være en bror, far, eller sønn til den testede mannen. Det kan også være på grunn av en mutasjon, som er helt naturlig, men sjelden. Disse unntakene ser vi og nevner i rapporten du får.
Om det viser seg at teset forelder ikke er far eller mor til testet barn, gir resultatet alltid en sannsynlighet på 100 %. Oftest har våre resultater en mye høyere verdi på sannsynligheten enn de minimumsgrenser vi garanterer.

Det er viktig å notere seg at vårt laboratorium DDC garanterer et 100 % korrekt analyseresultat fordi analysene kjøres med dobbeltest. Du kan være trygg på at resultatet er riktig.

Nei, en test som skal brukes i retten må tas av godkjent helsepersonell. Dette kan være legen din eller annet godkjent helsepersonell. Testen vår er den samme testen som blir tatt av helsepersonell. Mange velger derfor å ta en test hos oss for å slippe blande inn myndigheter og andre utenforstående. Hvis testresultatet får juridiske konsekvenser, anbefaler vi deg å ta kontakt med en familieadvokat. Dersom personen er under 18 år, kan du ta kontakt med familierådgivningskontoret i kommunen din. Vårt resultat er bevis på at det finnes en fullgod grunn til å utrede saken. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et testsett som godkjennes i domstolen.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?