Verdens mest kjente DNA‑laboratorium

Vi er veldig glade – og stolte – over vårt samarbeid med DNA Diagnostics Center, USAs og verdens mest velrenomerte DNA‑laboratorium.

DNA Diagnostics Center (DDC)

DDC utfører 75 % av alle private farskapstester i USA og har til nå utført over en million DNA‑tester. DDC, som er det eneste DNA‑laboratoriet som har bestått 16 akkrediteringsinspeksjoner med perfekt resultat, brukes ofte i kompliserte saker, som for eksempel når domstolen i California skulle bestemme hvem som var biologisk far til avdøde Anna Nicole Smiths datter Danielynn. Flere populære TV‑programmer i USA bruker DDC når de skal fastsette farskap, blant dem Dr. Phil og Maury Show. Her er listen over alle populære radio- og TV‑programmer som bruker vårt laboratorium. Hvorfor skal du nøye deg med noe mindre pålitelig i en så viktig sak?

Trygt og prisvennlig

Når vi  å utfører din DNA‑analyse får du all den kunnskap og kompetanse som vi og et av verdens ledende DNA‑laboratorier tilbyr. Det er ikke bare farskapstester som DDC er specialister på. De tilbyr alle slags DNA‑tester, inkludert søskentester, farskapstester under graviditeten og forfedre-tester.

Da Pappatest ble lansert på det norske markedet i 2005, halverte vi prisen på DNA‑tester. Siden har vi kunnet senke prisen ytterligere, til tross for at vi tilbyr tester av høyeste kvalitet med analyser med minst 20 markører samt DDCs doble testgaranti. Alle prøver analyseres dobbelt for å garantere at resultatet er 100% riktig. Her kan du lese mer om laboratoriet (på engelsk).

Raskt og sikkert svar

Du får raskt resultat på din DNA-test. Normalt har du resultatet innen 1-2 uker etter at vi har mottatt dine tester. Rapporten fra DDC er på engelsk, men du får resultat og forklaring på norsk.

DDC har følgende akkrediteringer: