Test av onkel/tante

Onkel/Tante Om ingen foreldre eller søsken finnes, kan man få frem slektskap gjennom å sammenligne DNA-profilen med en fars bror eller fars søster om det er far man søker. Om det er mor man vill ha visshet om, sammenligner man barnets DNA-profil med en mors bror, mor eller helst begge. Testen gir ikke like sikkert resultat som en far eller morskapstest. Det beror ikke på at analysen er dårligere, men på genetikkens lover. Om resultatet ikke gir tilstrekkelig sikkert svar, kan du supplere med en Y-STR DNA-test eller en mtDNA-test eller supplere testen med flere nære slektninger. 
En test omfatter ett barn og en Onkel/Tante. Pris: Bare kr. 1.898,-

Tillegg:

  • Alternativ DNA-prøve, for eksempel tannbørste, tanntråd eller lommetørkle: kr. 798,- per prøve.
  • Ytterligere person, for eksempel søsken, foreldre eller ytterligere noen av fars bror, fars søster, mors bror eller mors søster: kr. 888,- per person.
  • Ytterligere testpakke. Om du vil ha testpakken sendt til ulike adresser, også utenlands: kr. 98,- per ekstra pakke eller adresse. En testpakke til en adresse inngår naturligvis i grunnpriset.
  • Ekspress levering til laboratoriet: kr. 220,- i tilleggsavgift.

Vårt laboratorium, DDC, er USAs mest betrodde laboratorium, som utfører mer enn 75 % av alle private farskapstester i USA. Våre DNA-tester er utførte med DDC´s Dual Process™. Alle tester kjøres dobbelt. DDC er naturligvis AABB- og ISO 17025-sertifisert for høy sannsynlighet og sikkerhet. Her kan du se en liste på alle sertifiseringene.

Bestill nå for bare kr. 1.898.- !