Verdens mest kjente DNA‑laboratorium

Vi er veldig glade og stolte over vårt samarbeide med DDC, USAs og verdens mest velrenomerte DNA‑laboratorium. DDC utfører 75 % av alle private farskapstester i USA og har til nå utført over en million DNA‑tester. DDC, som er det eneste DNA‑laboratorium som har klart 16 akkrediteringsinspeksjoner med perfekt resultat, brukes ofte når det er vanskelige saker, som for eksempel når domstolen i California skulle bestemme hvem som var biologisk far til avdøde Anna Nicole Smiths datter Danielynn. De fleste populære TV‑programmer i USA bruker DDC, blant dem er Dr. Phil och Maury Show. Her er listen over alle populære radio- og TV‑programmer som bruker vårt laboratorium. Hvorfor skal du være fornøyd med mindre i en så viktig sak?

Trygt og prisvennlig

Gjennom å la oss utføre din DNA‑analyse får du all den kunnskap og kompetanse som vi og et av verdens ledende DNA‑laboratorium tilbyr. Det er ikke bare farskapstester som DDC har på sitt program. De tilbyr alle slags DNA‑tester, inklusive ancestry‑tester, hvilket viser ditt utspring og kan anvendes for slektforskning.

Da Pappatest ble introdusert på det norske marked i 2005, halverte vi prisen på DNA‑tester. Siden har vi kunnet senke prisen ytterligere, til tross for at vi tilbyr høyeste klasse med analyser med minst 20 markører og DDCs dobbelt test garanti. Alle prøver analyseres dobbelt for å garantere at resultatet er 100% riktig. Her kan du lese mer om laboratoriet (på engelsk).

Hurtig og sikkert svar

Du får resultatet raskt. Normalt har du resultatet innen 9-11 arbeidsdager etter at vi har mottatt dine tester og mot pristillegg kan du få det på 5 arbeidsdager. Den normale analysetiden for en farskapstest og søskentest er 2 dager. Rapporten fra DDC er på engelsk, men du får resultat og forklaring på norsk.

Ta en rundtur

Overbevis deg selv at vi står for kvalitet, sikkerhet og service. Ta en rundtur på DDC gjennom å klikke på bildet her (engelsk tale).