DNA-Testing av dyr

PappatestHunder

 • Farskapstest, 16 markører
 • Farskapstest med eksisterende DNA-profiler
 • Blandrasetest DNA-test av pelsfarge, locus E, B og D
 • DNA-test av pelslengde
 • DNA-test for centronuklear myopati hos Labrador Retriever
 • DNA-test for EIC hos Labrador Retriever
 • DNA-test for Myostatin Deficiency (Bully) hos Whippet
 • DNA-test for Cystinuria hos Newfoundland
 • DNA-test for Phosphofructokinase Deficiency (PFK) hos engelsk Springer Spaniel og Cocker Spaniel
 • DNA-test for Pyruvate Kinase Deficiency (PK) for west highland terrier
 • DNA-profil

FUGLER

 • DNA kjønnsbestemmelse

KATTER

 • PKD DNA-test

Kontakt oss for priser og analysetider.