Vanlige spørsmål

Kan jeg stole på resultatet?

Ja, det kan du. Når det gjelder far og morskapstester garanterer vi et resultat på minst 99,9999999 % om begge foreldrene deltar. Om en av foreldrene testes sammen med barnet, garanterer vi et resultat på minst 99,99999 %, Domstolene anser 99,9 % være tilstrekkelig bevis i fars og morskapsspørsmål.
Eneste unntaket fra garantien er i de tilfeller biologisk far er en nær slektning til testet far. Det kan være en bror, far, eller sønn til den testede mannen. Men det kan også bero på en mutasjon, som er naturlig, men sjelden. Disse unntakene ser vi og nevner i rapporten. 
Om det viser seg at teset forelder ikke er far eller mor til testet barn, gir resultatet alltid en sannsynlighet på 100 %. Oftest har våre resultater en mye høyere verdi på sannsynligheten enn de minimumsgrenser vi garanterer.

Det er viktig å notere at vårt laboratorium DDC garanterer et 100 % korrekt analyseresultat, etter som analysene kjøres med dobbelt test. Du kan være trygg på at resultatet er riktig.

Er andre slektstester like sikre?

Ett barn får alle sine gener fra foreldrene, så man vet at et barns DNA-profil må gjenfinnes hos foreldrene, halvparten fra far og halvparten fra mor. Med en søskentest uten foreldrenes medvirkning har man ikke denne kunnskap, og er det riktig ille kan to søsken ha helt ulike DNA-profiler, hvilket skulle kunne tolkes som at de ikke i hele tatt er i slekt med hverandre. Men den risken er så liten, at det kanskje aldri noensinne har hendt i menneskehetens historie og er derfor utenkelig. Eksemplet viser dilemma med søskentester. Vi anbefaler derfor å ta med en eller flere kjente foreldre ved en søskentest, ihvert fall om det er halvsøsken som skal bekreftes. Om man ikke kan teste foreldrene, anbefaler vi å ta med så mange søsken som mulig. Det kan være søsken 3 eller 4 som har samme uvanlige DNA-profil som det søsken som ska testes og kan dermed gi et sikrere svar om slektskapet. Om det er to brødre som ska testes anbefaler vi ett Y-STR DNA-test fremfor søskentest.

Må mor delta i en farskapstest?

Nei, eftersom vi ikke behøver begge foreldrenes DNA-prøver, rekker det med at far testes sammen med barnet.

Kan man ta en DNA-prøve i hemmelighet?

Ja visst, vi analyserer en mengde ulike materiale. Noen er bedre enn andre. Les om hvilke som er best på menyen Alternativ Prøve, men tenk på at en alternativ DNA-prøve, som for eksempel en tannbørste. tannpirker, lommetørkle og plaster, ikke alltid gir analyserbart DNA. Dette kan bero på at det helt enkelt ikke finnes noe DNA, eller at det har blitt ødelagt på grunn av feilaktig oppbevaring. Les også neste spørsmål om oppbevaring.

Hvordan skal et alternativ DNA-prøve oppbevares?

Først og fremst skal en alternativ DNA-prøve håndteres med forsiktighet. Ikke rør ved de steder som inneholder DNA. Bruk rene plasthansker eller tre rene plastposer på hendene når du håndterer prøvene. Hvis en prøve er fuktig, for eksempel lommetørkle, må dette lufttørkes i minst en time eller til det er tørt. Legg det deretter i den testkonvolutten som medfølger vår testpakke eller i en ren papirkonvolutt eller papirpose. Oppbevares tørt og kjølig. En DNA-test må aldri utsettes for varme, sollys eller fukt. Oppbevar aldri DNA-prøver i plast.

Hvordan får jeg resultatet?

Resultatet sendes først ut via e-post til e-postadressen du oppgir på prøvetagnings-skjemaet. Hvis du i stedet for e-post vil ha resultatet per telefon eller til hjemmeadresse din går dette bra. Da må du opgi dette øverst på prøvetagnings-skjemaet.

Må alle prøvene tas samtidig?

Nei, men oppbevar prøvene som er tatt på et tørt sted. Det finnes en særskilt testkonvolutt i testpakken. Prøver som er tatt bør sendes inn till oss så snart som mulig. Oppbevar aldri DNA-prøver i plast, ettersom de da kan angripes av mugg å bli ødelagt.

Kan spedbarn testes?

Ja. prøven er helt smertefri. Du skraper innsiden av begge skinn cirka et halvt minutt per prøvepinne. Det er 4 prøvepinner per person.

Kan farskap bestemmes mellom to eneggede tvillinger?

Ja, men det er tidskrevende og fremfor alt dyrt. Cirka 500 000 kroner. Dette på grunn av at eneggede tvillinger kommer fra samme egg og har derfor eksakt samme DNA-profil.

Er testen gyldig i en domstol?

Nei, en test som du tar selv savner naturligvis bevis i en domstol. En test som skal brukes i retten må tas av godkjent helsepersonell. Dette kan være legen din eller annet godkjent helsepersonell. Testen vår er samme som testen tatt av helsepersonell. Du kan derfor på en billig måte få tatt en test hos oss uten å blande inn myndigheter og andre. Hvis testresultatet får juridiske konsekvenser anbefaler vi deg å ta kontakt med en familie advokat, eller om personen er under 18 år kan man ta kontakt med en familierådgivningskontoret i kommunen din. Vårt resultat er bevis på at det finnes en fullgod grunn til å utrede saken. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et domstolgodkjent resultat.

Kan jeg bruke en q-tips?

Jo, det går bra, men vi anbefaler å bruke våre prøvepinner laget av syntetiskt materiale som er DNA-fritt. Hvis du på grunn av tidsnød ikke kan vente på testpakken kan du bruke q-tips, 6 per person. Skrap på innsiden av kinnet i et halvt minutt og la q-tips pinnene tørke i minst 30 minutter. Legg dem da i en papirkonvolutt. Dette koster ikke noe ekstra.

Når får jeg svaret?

Svar på farskaps/morskaps og søskentester kommer normalt innen 6-9 arbeidsdager. Tester med alternativ DNA-prøver tar litt lengre tid, likeså øvrige tester. Hvis du vil ha resultatet raskere kan du velge ekspresslevering mot pristillegg.

Hvordan kan deres tester være så billige?

Vi har eksistert i Norge siden 2005 og satser på effektiv organisasjon og lave priser. Da Pappatest.no startet i Norge halverte vi prisene på DNA-tester. Tross at vi fremdeles er billigst tilbyr vi takket være vore dobbeltester markedets sikreste DNA-analyser og dette er anledningen til at vi har blitt den største internettleverandtøren av DNA-tester i Skandinavia.

Behøver jeg den andre foreldres tillatelse?

Nei. Testen er ikke ubehaglig og helt smertefri, og etterlater ingen skader. Du BEHØVER derfor ikke informere noen om at du utfører testen, men vi anbefaler at begge foreldre testes ettersom det gir et sikrere resultat.

Hvordan ser resultatet ut?

Analyserapporten er på engelsk, men du får en utførlig og lett forståelig informasjon på norsk. Du får også prosentsatsen på den statistiske sannsynligheten for den forespurte relasjon. For eksempel sannsynligheten for farskap er 99,99997 %, eller at sannsynligheten for søskenskap er 96,95 %. Du får også alle verdier på de analyserte markørene som kan være bra å ha i fremtiden.