Alternativ DNA-prøve

Om man ikke har mulighet til å bruke prøvepinnene som følger med vår testpakke, går det bra å sende inn en alternativ DNA-prøve, for eksempel tannbørste, q-tips eller et brukt lommetørkle. La prøven lufttørke på et beskyttet sted minst en time og legg så prøven ned i vår testkonvolutt eller i en ren papirpose, alternativt papirkonvolutt. Den skal IKKE legges i plast fordi prøven da kan angripes av mugg. Beskytt prøven fra fukt, høy varme og sollys.

Tenk på at det ikke er like sikkert at vi finner analyserbart DNA i en alternativ prøve som i våre prøvepinner som følger med i testpakken. Alternative prøver gir samme sikre resultat som våre testpinner om vi finner analyserbart DNA i ditt innsendte alternative materiell. Resultatet beror helt på DNA-materialets kvalitet. Vi har for eksempel fått tannbørster som ikke fungerte fordi disse har vært brukt av flere personer. Vi har også mottatt ubrukte tannbørster. Resultatprosenten for våre medsendte prøvepinner er bedre enn 99,9 %.

Om du bruker alternative DNA-prøver, vær forberedt på at du kan få sende inn en ny prøve mot en ekstra avgift. Garder deg derfor med at du har en reserveprøve for hånden dersom det blir aktuelt å sende inn en ny prøve. Nedenfor finner du noen alternative DNA-prøver som vi kan analysere med gjennomsnittlige suksessraten. En alternativ DNA-prøve koster kr. 888,- per prøve. En alternativ DNA-prøve øker analysetiden med minst en uke.

Alternative DNA-Prøver Suksessrate
Q-tips. Ingen avgift ved kinnavskrap. 95 %
Brukt lommetørkle av papir eller tøy. 95 %
Blod på filterpapir (for eksmpel rent kaffefilter) 95 %
Tørket navlestreng 90 %
Sperm (appliceres på en prøvepinne eller bomullspinne og lufttørkes 1 time) 90 %
Jeksler (ikke melketenner) 85 %
Hår (minst 7 hårstrå MED røtter) 80 %
Blodig plaster, tampong, blod på tøy 75 %
Tannbørste 75 %
Ørevoks på prøvepinne eller q-tips 75 %
Tyggeggummi, helst sukkerfri, legges i lukket plastpose 75 %
Tanntråd 75 %
Finger- eller tånegler, helst nyklipte, legges i lukket plastpose 75 %

Rør aldri en DNA-prøve med fingrene. Anvend plasthandsker eller rene plastposer over hendene. Alle fuktige prøver må lufttørkes til de er tørre. Anvend IKKE varme eller vifte. Når prøven er tørr legges den i vår testkonvolutt eller i en ren papirkonvolutt.